31, Dun Chon-daero , 388 Beon gil , Jungwon-gu , Seongnamsi, Gyenggido,Korea
ZIP code : 462-819
Tel : 82-31-731-9580
Fax : 82-31-731-7058
 
 
31, Dunchon-daero 388 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea.
ZIP code : 462-819
Tel : 82-31-730-5000
Fax : 82-31-743-2824
 
 
MA-33216, Chungang-Circulation Complex, 1258, Kurobon-Dong, Kuro-Gu, Seoul, Korea.
ZIP code : 152-721
Tel : 82-2-6679-6693
Fax : 82-2-6679-6695
 
 
China Office
Zengbu Industrial-zone Chashan-town Dongguan-city, China.
ZIP code : 523380
Tel : 86-769-8893-3765

Vietnam Office
Lot A-IE-CN, My phuoc 3 Industrisal Park Ben cat, Binh Duong Pro, Vietnam.
Tel : 84-650-3567915
Fax : 84-650-3567916